Prezentare

DIRECTOR

Prof. Monica COMAN

Directorii școlii

DIRECTOR ADJUNCT

Prof. Monica Mihai

Scurt istoric

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Alexandria este una dintre cele mai vechi școli din oraș, începuturile sale înscriindu-se la 15 noiembrie 1860 când, paralel cu școala primară particulară, înființată de Epitropia orașului și sub controlul ei, ia ființă Școala Primară de Stat Nr. 1.

În 1864, Școala Primară Particulară este desființată și în localul ei se mută Școala Primară a statului.

La început școala a funcționat cu două clase, apoi cu trei și mult mai târziu, în 1880 cu patru clase, având și clase divizionare, dând naștere la „sucursalele” Școlii Nr. 1, numite mai târziu Școala Nr. 2, Școala Nr. 3 și Școala Mixtă nr.1.

Școala Primară nr. 1 și-a desfășurat cursurile în diferite case particulare închiriate de primărie. Astfel, în anul 1874 se mută din ordinul Primăriei în casele lui H. Cassasovici cedând localul său Școlii nr. 2 băieţi, ce luase ființă în acea perioadă. Nici în acest local școala nu funcționează mult deoarece se mută în casele lui Ioan Apostolescu din strada Dunării, unde a funcționat timp de 23 de ani. În 1897 se mută în localul construit în Piața „Mihai Bravu”, iar în anul 1898, prin decret regal primește denumirea de Școala „Mihai Bravu”, după numele pieței în care a fost construită.

Școala a funcționat în această locație până în anul 1916, când clădirea este transformată în spital pentru răniți și apoi în lagăr de prizonieri.

În anul 1959 școala s-a mutat în clădirea Liceului „Alexandru Ioan Cuza”, din str. Al. Colfescu nr. 34, întrucât acesta își mărise efectivele, spațiul nu mai putea satisface cerințele sale, liceul se mută în localul nou construit în str. Libertății nr. 148, unde funcționează și astăzi.

Edificiul din str. Colfescu a fost construit în mai multe etape, prin extindere: 1913, 1927, 1964.

În anul 1959, școala a devenit experimentală, în vederea predării disciplinelor prevăzute de programa școlară de la clasele I-IV de către profesori.

Creșterea efectivelor școlare a necesitat noi extinderi efectuate în anii 1975 și 1977 – 1978.

Cutremurele din 1977 și din 1991 au afectat grav clădirea școlii, fapt care a determinat autoritățile locale să procedeze la demolarea ei și construirea unui edificiu nou și modern.

În urma demolării, școala a funcționat în localul Școlii Normale din Alexandria (Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat” astăzi) și în internatul acesteia, până la 25 septembrie 1998, când, în prezența Ministrului Educației Naționale, domnul prof.univ.dr. Andrei Marga, a avut loc inaugurarea localului nou, din str. Colfescu nr. 34.

Noul local dispune de 18 săli de clasă, un cabinet de informatică, sală de muzică, 3 laboratoare – fizică, chimie și biologie, sală de sport, sală de festivități, bibliotecă ș.a.

În data de 8 noiembrie 2010, la aniversarea a 150 de ani de existență ai școlii, în prezența autorităților locale, a fost inaugurată o placă omagială pentru directorii care au condus această unitate de învățământ de prestigiu teleormăneană. Cu același prilej, școala a primit distincția DIPLOMA DE EXCELENȚĂ INSTITUȚIONALĂ din partea Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului.

Conform Hotărârii Consiliului Local al mun. Alexandria nr.4 din 26.01.2012, începînd cu anul școlar 2012-2013 școala a primit denumirea de Școala Gimnzială ”Mihai Viteazul”.

În anul 2012, școala a obținut ATESTATUL ARACIP privind nivelul calității educației, document înregistrat cu nr. 714/11.06.2012.

În prezent, școala are un număr de 29 de clase (17 clase la ciclul primar și 12 clase la ciclul gimnazial) și un număr de 759 elevi îndrumați de 56 cadre didactice calificate după cum urmează :

42 titulari (36 cu gradul didactic I , 3 cu gradul didactic II și 3 cu definitivat)

3 profesori detașați în unitatea școlară (grad didactic I)

9 suplinitori calificați ( 4 cu grad didactic I, 1 cu grad didactic II, 1 cu definitivat și 3 debutanți)

2 profesori titulari în sistemul de învățământ, cu grad didactic I.

Cunoașterea, aprecierea și respectul valorilor, responsabilitatea și civismul au dat generațiilor de absolvenți sentimentul apartenenței la o anumită comunitate spirituală, au întemeiat în timp, prestigiul Școlii „Mihai Viteazul”. De numele acestei școli sunt legate o serie de amintiri ale orașului:

În anul 1900 a luat ființă prima bibliotecă a orașului cu numele de „Regina Elisabeta”. Tot aici a luat ființă primul cerc de citit căruia i-a fost dăruită biblioteca;

În anul 1901 – 1902 Anghel Ivanovici înființează un cor, la care s-au alăturat și elevii Școlii Agricole nou înființate, cor distins în 1906 cu două medalii;

La această școală apare revista „Școlarul” sub conducerea lui Anghel Ivanovici și Alexandru Popescu, la care colaborau elevii de la toate școlile din oraș și din alte localități;

La sfârșitul anului școlar aici se organizau expoziții în care erau prezente o gamă largă de obiecte lucrate de elevi, în timpul anului.

An de an, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, îndrumați de profesorii lor au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare, la examenele naționale, plasând unitatea de învățământ pe locurile fruntașe ale județului în spiritul valorilor promovate de această școală: profesionalism, calitate, responsabilitate, performanță.

Misiunea și viziunea școlii

O ŞCOALĂ BUNĂ ÎNALŢĂ UN NEAM

VIZIUNEA

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Alexandria își propune să desfășoare cu profesionalism, eficiență și transparență o educație de calitate la standardele cerute de comunitatea locală, națională și europeană, asigurând egalitatea de șanse pentru toți elevii.


MISIUNEA ŞCOLII

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Alexandria are misiunea de a oferi servicii educaționale de calitate și echitabile, corelând competențele cognitive și socio-emoționale dobândite în mod formal cu dezvoltarea unei atitudini care să favorizeze învățarea și beneficiile sale într-o societate aflată în continuă schimbare și modernizare.

Deschisă comunității locale, școala noastră este un partener angajat în promovarea unui climat de învățare stimulativ pentru participare, deschis performanței, dar și încrederii în forțele proprii ale fiecărui elev.

VALORI PROMOVATE:

PROFESIONALISM

CALITATE

RESPONSABILITATE

PERFORMANȚĂ

Resurse materiale

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Alexandria funcționează într-o clădire modernă, cu autorizația sanitară de funcționare nr. 78/11.01.2010, racordată la:

Clădirea este formată din demisol, parter, trei etaje și are următoarele caracteristici:

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Alexandria are centrală termică proprie, racordare la apă curentă, iluminat, sistem de supraveghere video interior și exterior; este dotată în proporţie de 80% din banii primiţi de la bugetul local si 10% din autofinanţare prin inchirierea obiectivelor în afara programului școlar, 10% din contribuții ale părinților prin Consiliul Reprezentativ al Părinților.