Clasa pregătitoare

Înscriere clasa pregătitoare 2021-2022


În anul şcolar 2021-2022, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’’ Alexandria are în planul de şcolarizare aprobat înfiinţarea a 3 clase pregătitoare.

Clasele pregătitoare vor învăţa în 3 săli de clasă special amenajate; spațiile sălilor de clasă sunt organizate astfel încât să fie în concordanță cu particularităţile de vârstă ale elevilor, “funcționalul” întâlnindu-se în chip fericit cu “creativul“, cu “jocul“, dar şi cu “informația”.

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare anul școlar 2021-2022

1.Părintele depune o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.

2.În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menţionate mai sus părintele transmite şi o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniţă.

3.Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului.


Punem la dispoziţia vizitatorilor site-ului nostru Ordinul ministrului educaţiei nr. 3473/10.03.2021 cu anexele 1 şi 2- Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, Calendarul de înscriere şi adresele locuinţelor arondate circumscripţiei şcolii noastre.